KrIK uus töötsükkel

KrIK uus töötsükkel

Uuest aastast on KrIK-il, nagu ka maailmaorganisatsioonil Every Home for Christ (EHC) alanud uus kolmeaastane töötsükkel ning ühtlasi on uus aasta toonud ka mitmeid uuendusi KrIK-i igapäevasesse töösse.

Suurim muutus on see, et 1. jaanuarist asus KrIK-i tegevjuhi kohale Ahti Kaera.

Teiseks suurim muutus on tööaeg, mis KrIK-i tegevustesse on võimalik uuest aastast panustada. Kui varasemalt oli Indrek Luidel rahvusliku direktorina võimalik KrIK asjadega tegeleda vaid üks päev nädalas, siis Ahti Kaera jaoks on see täiskohaga töö. Sellest lähtuvalt on oodata ka uusi viise ja võimalusi, kuidas KrIK oma eesmärgid saavutab.

Alanud töötsükli põhisihid aga ei ole muutunud – see on endiselt evangeeliumi sõnumi viimine iga koduni.