Juunis toimus EHC piirkondlik konverents

Juunis toimus EHC piirkondlik konverents

Juunis toimus Horvaatias EHC Ida-Euroopa ja Balkanimaade piirkondade juhtide aastakonverents, kus iga riigi kohalik juht tutvustas oma riigis aasta jooksul tehtut. Ida-Euroopa piirkonda kuulub lisaks Eestile veel Läti, Leedu, Valgevene, Gruusia, Armeenia ja Ukraina.

„Üllatusin, kui palju on meie tegevustes sarnast,” jagab muljeid KrIKi juht, EELK Keila koguduse liige Ahti Kaera. „Samas on Eesti siiski unikaalne: põhjamaade naabrina oleme nagu Lääne-Euroopa riik, kuid meid mõjutab nii nõukogude ajalugu kui ka varasem tugev luterlik taust. Mõjutused Leedule on hoopis teistsugused, rääkimata Gruusiast. Tugevnes veendumus, et me keegi ei saa üksühele üle võtta misjoni meetodeid näiteks Inglismaalt või USAst, vaid peame meil toimiva ise üles otsima.”

Kõik konverentsil osalejad paistsid silma sihiteadlikkuse ning evangeeliumijagaja kutsumusega. Igal maal on hoolega läbi mõeldud, kuidas jõuda eri sihtrühmadeni. Ette on võetud palju ja mitmekesist, lähtudes olemasolevatest võimalustest ning mitte oodates „paremate aegade” saabumist. Seega on EHC-s asjalik rahvusvaheline kollektiiv, kellega kogemuste jagamine annab häid ideid ka Eestis evangeelse töö korraldamiseks.

Trükised ja koostöö

Möödunud sajandi keskel Kanadas alguse saanud EHC üks peamisi töövorme on evangeeliumi levitamine kristliku kirjanduse abil. Ka KrIK tutvustab evangeeliumi trükisõna kaudu: ülestõusmispühadeks postitati Eesti kodudesse pühade kristlikku tausta tutvustavaid infolehti. Samalaadset kampaaniat plaanitakse hingedepäevaks. Infolehel on KrIKi partnerkoguduste andmed, et huvilised teaksid, kuhu edasi pöörduda.

KrIK-i töö peamine väljund ei ole Jumala tööpõllul isepäi mingeid „suuri asju” korda saata, vaid tegutseda käsikäes Eesti kõigi kristlike kogudustega. Ahti Kaera südameasjaks on, et evangeelium tõepoolest jõuaks iga inimeseni Eestis, kes pole veel Kristusega tuttav. Ta peab tähtsaks, et iga koguduseliige suudaks oma usku edasi anda loomulikul viisil, oma annetest lähtuvalt ja kuulajate isikupära arvestades.

Esmasele keskendudes

Koguduseliikmete võimestamiseks pakub KrIK materjale, mis aitavad kristlusevõõrastele inimestele lahti seletada evangeeliumi põhisõnumit. Ühtlasi tugevdavad need materjalid seletaja enda usku. Ahti püüab sinnapoole, et kõik materjalid oleksid Eesti elanike jaoks kohandatud või – veel parem – meie kristlaste koostatud, arvestades siinset ajalugu, kultuuritausta ning inimeste meelelaadi. Kuidas sellised materjalid sünnivad? Eks jälle kogudustega koostöös, meie eri koguduste vajadusi ja traditsioone arvestades.