Töötuba “Evangeeliumi isiklik jagamine” misjonikonverentsil

Töötuba “Evangeeliumi isiklik jagamine” misjonikonverentsil

26.10.2019 toimunud EELK Misjonikonverentsil “Sees või väljas” toimus esmakordselt KrIK-i töötuba “Evangeeliumi isiklik jagamine”.

Töötuba ning sellega kaasnev materjal on välja töötatud Eestis ja pidades silmas just Eestis elavaid inimesi – nii koguduse liikmeid kui ka ilmalikke, kes evangeeliumi kandvat mõtet ei tunne.

Töötoa läbiv sõnum on, et Piiblis esitatud ideedest ja mõtetest rääkimine pole reserveeritud vaid vaimulikele. Vastupidi – kuna Piiblis olevad lood käsitlevad inimest, inimeste omavahelisi suhteid ning inimese ja silmale nähtamatu vaimse maailma vahelist suhet, siis on ainult loomulik, et nende asjade üle saab arutada igaüks.

Viimase paarisaja aasta jooksul toimunud tehnoloogiline hüpe võib jätta mulje, justkui oleksime n-ö Piibli aegadest juba väga kaugele tulnud ning need vanad asjad ei peaks meid enam puudutama… aga ometi on nendes vanades lugudes hämmastama panev äratundmine selle kohta, kui vähe on meie inimlik käitumine viimase 2000 või 3000 või 5000 aasta jooksul muutunud. Lõigates oma elust ära selle ajaloolise materjali, mis meid kui inimest kirjeldab, jääme ilma suurest osast väärtuslikust infost, mis saab meid oma igapäevaelu korraldamisel aidata.

Just nendest lugudest rääkimine saab toetada mitte ainult kristlasi, vaid ka koguduseliikmete lähedasi, sõpru, tuttavaid, kolleege…

Töötoa läbiviimist saab tellida oma kogudusse, täpsema info saamiseks palume ühendust võtta. Vt kontaktide lehele.