Raamatud

Jumala sõnum sinule

Raamatu iga peatükk käsitleb konkreetset lugu või sündmust, millest Piibel räägib. Peatükid on lühikesed, 1-2 lehekülge, ning tekst koosneb peamiselt hoolikalt valitud kirjakohtadest. Iga peatüki juures on ka lühike kommentaar ning kaunid illustratsioonid, et aidata lugejal aduda kirjakohtade konteksti ning saada sisukas esmane ülevaade piiblilugude kandvatest mõtetest.

Saadaval nii eesti kui vene keelsena.

Tarnime seda materjali koostööpartneritele (nt kogudustele).

Materjalid saab tellida KrIK-i siseveebist.