Raamatud

Kristlik kodu

Piibel on teatavasti parim suhteõpik, juhtimisõpik, eneseabiraamat jne, sest Piiblis olevad lood paljuski käsitlevad inimese olemust, inimeste omavahelisi suhteid ning Looja soovitusi meile oma igapäevase elu korraldamiseks.

Raamat „Kristlik kodu” sarnaneb ülesehituselt tänapäevase nö eneseabiraamatuga, kuid sisu osas lähtutakse soovitustest, mida võime leida Piiblist. Samuti aitab raamat saada pere- ja lühisuhete teemas parema ülevaate kristlike põhimõtete kõikidest tahkudest. Ühiskonnas levib ja levitatakse väärarusaamu, mis tihti on kogu sõnumi üks tahk. Näiteks see, et kristlike väärtuste järgi peaks naise roll perekonnas justkui olema ainult kodus ja köögis. Tegelikult aga ülistatakse Piiblis ka naisi, kes meie tänapäevase sõnakasutuse järgi teevad äri, karjääri, juhivad kollektiive.

Raamatus käsitletavad teemad algavad lähisuhte alustamisest, käivad läbi lähisuhtes olevad väljakutsed ning lõpevad soovitustega, et aidata sul vältida sattumist purunenud perekondade statistikasse.

Pehmed kaaned, mõõdud on 150x210x9 mm.

Sisukord:
– Sissejuhatus
– Abielu algupära
– Perekonna saastumine
– Kaasa valik
– Mehe ja naise rollid abielus
– Kuidas saada ideaalseks abielumeheks
– Kuidas saada ideaalseks abielunaiseks
– Suhtlemine abielus
– Intiimsus abielus
– Konfliktidega tegelemine
– Abielulahutustega tegelemine
– Kui tulevad lapsed
– Kuidas kasvatada edukaid lapsi
– Kogu pere peab kinni distsipliinist
– Kodu muutmine vaimulikuks keskuseks
– Kuidas olla abielus nõnda, et see ei läheks luhta

Tarnime seda materjali koostööpartneritele (nt kogudustele).

Lisainfo saamiseks saada kiri aadressile info@krik.ee