Raamatud

Kristlik kodu

Piibel on teatavasti parim suhteõpik, juhtimisõpik, eneseabiraamat jpm, sest Piiblis olevad lood käsitlevad paljuski inimese olemust, inimeste omavahelisi suhteid ning Looja soovitusi meile oma igapäevase elu korraldamiseks.

Raamat „Kristlik kodu” sarnaneb ülesehituselt tänapäevase eneseabiraamatuga, kuid sisu osas lähtutakse Piiblis leiduvatest soovitustest igapäevaelu korraldamiseks. Samuti aitab raamat saada pere- ja lähisuhete teemas parema ülevaate kristlike põhimõtete kõikidest tahkudest. Näiteks levib ühiskonnas väärarusaam, justkui peaks kristliku vaate järgi naise roll perekonnas olema vaid “kodus ja köögis”. Tegelikult aga ülistatakse Piiblis naisi, kes meie tänapäevase elukorralduse mõistes teevad äri, karjääri ja juhivad kollektiive.

Raamatus käsitletavad teemad algavad lähisuhte alustamisest, käivad läbi lähisuhtes olevad väljakutsed ning lõpevad soovitustega, kuidas vältida sattumist purunenud perekondade statistikasse.

Sisukord:
– Sissejuhatus
– Abielu algupära
– Perekonna saastumine
– Kaasa valik
– Mehe ja naise rollid abielus
– Kuidas saada ideaalseks abielumeheks
– Kuidas saada ideaalseks abielunaiseks
– Suhtlemine abielus
– Intiimsus abielus
– Konfliktidega tegelemine
– Abielulahutustega tegelemine
– Kui tulevad lapsed
– Kuidas kasvatada edukaid lapsi
– Kogu pere peab kinni distsipliinist
– Kodu muutmine vaimulikuks keskuseks
– Kuidas olla abielus nõnda, et see ei läheks luhta

Tarnime seda materjali koostööpartneritele (nt kogudustele).

Materjalid saab tellida KrIK-i siseveebist.