Raamatud

Uus Testament – Biblica väljaanne

Selges ja kaasaegses eesti keeles Uus Testament. Lauseehitused ja sõnakasutused vastavad tänapäeva Eestis räägitavale keelele, mis teeb kandvast mõttest aru saamise lihtsamaks lugeja jaoks, kes ei ole harjunud lugema 19. sajandi eesti keelt.

Selles väljaandes on tekst esitatud peatükkide ja salmide numbriteta, kulgedes kujul, nagu see algselt on olnud. Piibli jaotamine salmideks ja nende nummerdamine tekkis alles 16. sajandil. Kuigi sellel on omad eelised, võib salmideks jaotatud tekst segada lugejat tervikloo mõtte hoomamisel. Või põhjustada takerdumise üksikutesse lausekatkenditesse ja neile meelevaldsete tähenduste omistamise.

Väljaande loomise on korraldanud Biblica, rahvusvaheline assotsiatsioon, mis korraldab Piibli tõlkimist eri keeltesse 1809. aastast alates.
Enim on Biblica tuntud New International Version (NIV) piiblitõlke poolest, mis on tänapäeval levinuim ingliskeelne piiblitõlge.

Tarnime seda materjali koostööpartneritele (nt kogudustele).

Materjalid saab tellida KrIK-i siseveebist.