Taskuhääling

Koguduste ja koguduseliikmetega läbi käies on teemasid, mis ikka ja jälle esile kerkivad. On need siis küsimused, mida kristlaste käest sagedasti küsitakse või teemad, mis kristlastele endile mõtteainet pakuvad. KrIK-i tegevjuht Ahti vaatab nendesse “elust enesest” teemadesse sisse ning püüab leida sõnastusi ja mõttekäike, mis oleksid mõistetavad ka siis, kui kuulaja Piibli sõnavara ei valda.

Osa Kirjeldus
1 Miks on kurjus?
Sissejuhatav osa. Mittekristlaste sage küsimus on, et kui Jumal meid armastab (või ka – kui Jumal olemas on), siis miks on maailmas nii palju kurjust. Iseenesest on selle kohta Piiblis kõik ilusti kirjas, kuid seekordses mõttekäigus püüame selle nelja minutiga kokku võtta.
2 Kas kogudus piima pakub?
On nii hea saada oma hingele ja vaimule kosutust. Ja kogudusest seda üldjuhul ka saame. Aga kas seda kogevad kõik, kes meile sisse astuvad?
3 Kas tahan rääkida või olla mõistetud?
Igasuguses suhtluses on alati kaks poolt: üks, kes edastab sõnumit, ja teine, kes seda vastu võtab. Meil võib olla sisu poolest maailma parim sõnum, aga kui kuulajad ei tunne ära meie sõnade sisu, siis on ülekohtune oodata sõnumi mõistmist.