Väikerühma tugiisik

Väikerühmad on kogudustes viis, kuidas anda koguduse liikmetele võimalus ise organiseeruda endale meelepärase tegevuse ümber ja sellega toetada koguduse kui terviku toimimist.

Väikerühma tugiisiku töö peamine väljund on kogudustes toetada väikerühma töö alustamist ning kasvamist. Tööprotsess on järgmine:
1. Tugiisik käib kogudustes ja selgitab (teeb loengu/minikoolituse), mida väikerühma töövorm endast kujutab
2. Kui koguduses tekib kasvõi ühel inimesel huvi väikerühma töövormi vastu, hakkab tugiisik selle kogudusega pikemalt tööle:
   a) suhtleb regulaarselt väikerühma alustajatega ning toetab neid, et väikerühm tööle saada
   b) jätkab väikerühma tegevuse toetamist nii kaua, kuniks selle toimimine on jätkusuutlik
   c) koolitab esimesest väikerühmast vähemalt ühe liikme välja, kes saaks olla tugiisikuks järgmisele väikerühmale
3. Tugiisik osaleb ka väikerühma tööd toetavate materjalide täiendamisel, vastavalt sellele, kuidas praktilises tegevuses tekib kogemusi juurde