KrIK – Kristus Igasse Kodusse

KrIK varustab kristlikke kogudusi kõrge kvaliteediga materjalidega, mille ülesanne on kaasaegsele inimesele mõistetavas keeles edasi anda oskus ise lugeda ja mõista Piiblis kirjutatut.

Valikus olevad materjalid on alati kontrollitud erinevatesse konfessioonidesse kuuluvate vaimulike poolt.

Materjalid Toeta

Maali autor: Ain Vares

Kogudustele pakume

 

Eestipärased materjalid

KrIK-i valikus olevad materjalid on kas loodud Eestis või on valitud äärmiselt hoolikalt, et need oleksid Eesti kultuuri- ja keeleruumi sobivad ning mõistetavad ka Piiblit mitte tundva inimese jaoks.

Kiire teenindus

Oleme välja töötanud 24/7 avatud tellimiskeskkonna ja selle juurde käiva pakkide komplekteerimise ning väljasaatmise. Tellitud materjalid jõuavad tellija valitud pakiautomaati üldjuhul ühe nädala jooksul.

Kõrge tarnekindlus

Meie laos on pidevalt umbes 30 erinevat materjali, kokku umbes 100 000 ühikut. Nende hulgas on lisaks eestikeelsetele ka venekeelsed ja ukrainakeelsed.

Trükime populaarseid materjale alati juurde, kui need hakkavad otsa saama, mistõttu on meelepäraseid materjale võimalik juurde tellida ka pikema aja jooksul.

Lihtne raporteerimine

Enamus materjale on annetajate poolt juba kinni makstud. Ainus koguduse poolne panus materjalide eest on ca 5-10 minutit ajakulu kuus, et anda numbriline tagasiside, kas ja kui palju kogudusele tarnitud materjalidest on käiku läinud. Tagasiside andmine käib KrIK-i tellimissüsteemis.

Algkristlased lugesid küll kokku ristitute arvu, nagu me seda kasvõi nelipüha-sündmusest mäletame, kuid mitte selle pärast, et kiita iseennast ja näidata oma tegude tulemuslikkust, vaid selleks, et tunnistada evangeeliumi väest ja Püha Vaimu tööst, mis inimestes pöördumise esile kutsus. Kõigi kristlaste ülesanne on Püha Vaimu toel jätkata algkristlaste kuulutus-, õpetus- ja teenimistööd. Just seda missiooni täidab ka KrIK, juhatades inimesi nende kodule lähima koguduse kaudu Kristuse enese juurde. Õnnistagu Jumal seda tööd!

Urmas Viilma

peapiiskop

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Mäletan, kuidas lapsena nägin vanavanemate juures Piiblist pilti, millel olid jüngrid tormisel järvel ja Jeesus nende juurde vee peal kõndimas. Minu vanemad ei olnud kirikuskäijad, aga sellelt pildilt nähtu leidis tee minu südamesse. See oli kui väikene sinepiiva, mis hakkas minus kasvama Jumala austuseks. Usun, et vaimuliku sisuga materjalid, mida KrIK koguduste jaoks koostab ja levitab, on nagu sinepiivad, mida Püha Vaim saab kasutada. Soovin KrIK meeskonnale tarkust ja juhtimist Jumalalt!

Alur Õunpuu

piiskop

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Pastorist isa jutlusi kuulates, mõtlesin poisikesena, kuhu peaksin mina evangeeliumi kuulutama minema?! Tegelikult oleme suurema osa nädalast “kõiges maailmas”. Enamus inimesi meie kooli- ja töökaaslastest ning naabruskonnast pole tõenäoliselt kristlased. Sinna läkitabki Jeesus meid oma jüngritena. Seal on valu ja vajadused, kuhu Jumal tahab oma lahendusi kinkida. Iga jünger on kutsutud andma tunnistust Jeesusest, kes suudab ja tahab aidata. Palvetades inimeste pärast, kogetakse Jumala armastust ja väge.

Erki Tamm

president

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit