Igal kodul on õigus kuulda evangeeliumi

.....

KrIK – Kristus Igasse Kodusse

KrIK on kristlik misjoniorganisatsioon. Aitame kaasa, et tänase Eesti igal elanikul oleks võimalus kuulda evangeeliumi just temale mõistetaval moel. Selleks arendame koostöös kogudustega välja ning pakume sobivaid materjale, kampaaniaid, üritusi, koolitusi ja suhtevõrgustikku.

Kogudustele pakume

KrIK-i eesmärk on võimestada koguduste liikmeid evangeeliumi põhisõnumi levitamiseks vastavalt Eesti ajaloole ja kultuurile ning arvestades inimeste isikupära ja meelelaadi.

Soovime kristlusest võõrdunud keskkonnas osutada tähelepanu Jumalast eemaldunud inimese traagilisele olukorrale ja sellest pääsemise võimalusele läbi kolmainu Jumala tegutsemise. Meie ülesanne on täidetud, kui inimene liitub Jumala põhjalikumaks tundmiseks mõne kogudusega.

MATERJALID

KrIK-i materjalide valik toetab koguduste liikmeid evangeeliumi põhisõnumi jagamisel. Tasuta materjalid on koostatud Eesti olusid arvestades ja neile saab lisada koguduste andmeid, kuhu uued liikmed on südamest oodatud.
Kokkuleppel saab koostada ka täiendavaid misjonimaterjale või teha olemasolevatest eriseeriad.

KAMPAANIATE KORRALDAMINE

Traditsioonilistel tähtpäevadel nagu ülestõusmispühad ja hingedepäev korraldab KrIK suuremaid kampaaniaid, millede eesmärk on tulla kogudustele toeks ümbruskonna inimesteni jõudmisel. Kampaaniate ühe osana postitatakse kogu piirkonnale voldikud, mille sisuks on parajasti käesoleva tähtpäeva kristliku tausta kirjeldus ning piirkonnas asuvad kogudused.

KOOLITUSED

KrIK töötab välja ja vahendab evangeeliumi põhisõnumi jagamist toetavaid mitmesuguseid koolitusi, mis mõnes Eesti koguduses juba toimuvad ja võiksid vastata ka teiste koguduste vajadustele.

VÕRGUSTIK

Osana üleilmsest organisatsioonist EHC ning paljude Eesti koguduste ja misjoniorganisatsioonide partnerina aitab KrIK kogudustel laiendada evangeeliumi põhisõnumi levitamist toetavaid kontakte Eestis ja välismaal.

Materjalid

Materjalide detailsed kirjeldused on meie tellimislehel.

Materjalide tellimine
Kogudusel on

Võimalus lähetada

KrIK saab vastu võtta koguduse lähetatud vabatahtlikke, kes KrIK-i meeskonnas kokkulepitud aja jooksul aktiivselt kaasa löövad, et seejärel naasta kogudusetööle juba täienenud misjonikogemustega.

Lähetusel paraneb:

SILMARING

Saab näha ja kuulda, kuidas teised asju teevad ning mis sellest välja tuleb.

VÕRGUSTIK

Saab luua kestvaid, toetavaid suhteid teiste sarnase töö tegijatega.

MOTIVATSIOON

Saab rõõmustada kordaläinu üle ja innustuda uutest võimalustest.

OSKUSED

Saab õppida säravaid ideid ja häid kavatsusi paindlikut ja mõjukalt ellu viima. Täpsema info saamiseks võta ühendust!

Otsijale

Sa aimad, et nähtava maailma taga peitub veel midagi? Selle saladusliku tundmaõppimiseks pakub turvalist viisi ülemaailmne kristlik kirik oma kogudustega.

Kristlikke kogudusi on Eestis palju ja omanäolisi, sest 2000 aasta vanune kristlus on rikas oma pärandilt ning samas pidevalt uuenev. Kogudustega saab tutvuda järgnevast lingist. Kusagil seal on ootamas ka just Sulle sobiv koht, nagu Jumal on oma poja Jeesuse kaudu inimestele lubanud:

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

Piibel, Uus Testament, Matteuse evangeelium, ptk 7, salmid 7-8

Maali autor: Ain Vares

Kristlasele

Sinu elus on tähtsal kohal Jumal, Jeesus, Püha Vaim. Kas igatsed ka teistega jagada seda head, mida Issand on Sulle andnud? Kui jah, siis võta meiega ühendust!

Pakume väga mitmesuguseid vabatahtliku töö võimalusi. KrIK-is on tegevust nii nendele, kes soovivad ennast proovile panna uutes olukordades, kuni nendeni, kes eelistavad evangeeliumi kuulutamisse panustada vaikselt, kasvõi oma laua taga.

Tule vabatahtlikuks

Läkitused

KrIK tegutseb koostöös Eesti kirikutega

Algkristlased lugesid küll kokku ristitute arvu, nagu me seda kasvõi nelipüha-sündmusest mäletame, kuid mitte selle pärast, et kiita iseennast ja näidata oma tegude tulemuslikkust, vaid selleks, et tunnistada evangeeliumi väest ja Püha Vaimu tööst, mis inimestes pöördumise esile kutsus. Kõigi kristlaste ülesanne on Püha Vaimu toel jätkata algkristlaste kuulutus-, õpetus- ja teenimistööd. Just seda missiooni täidab ka KrIK, juhatades inimesi nende kodule lähima koguduse kaudu Kristuse enese juurde. Õnnistagu Jumal seda tööd!

Urmas Viilma
Urmas Viilma

peapiiskop

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Mäletan, kuidas lapsena nägin vanavanemate juures Piiblist pilti, millel olid jüngrid tormisel järvel ja Jeesus nende juurde vee peal kõndimas. Minu vanemad ei olnud kirikuskäijad, aga sellelt pildilt nähtu leidis tee minu südamesse. See oli kui väikene sinepiiva, mis hakkas minus kasvama Jumala austuseks. Usun, et vaimuliku sisuga materjalid, mida KrIK koguduste jaoks koostab ja levitab, on nagu sinepiivad, mida Püha Vaim saab kasutada. Soovin KrIK meeskonnale tarkust ja juhtimist Jumalalt!

Alur Õunpuu
Alur Õunpuu

piiskop

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Pastorist isa jutlusi kuulates, mõtlesin poisikesena, kuhu peaksin mina evangeeliumi kuulutama minema?! Tegelikult oleme suurema osa nädalast “kõiges maailmas”. Enamus inimesi meie kooli- ja töökaaslastest ning naabruskonnast pole tõenäoliselt kristlased. Sinna läkitabki Jeesus meid oma jüngritena. Seal on valu ja vajadused, kuhu Jumal tahab oma lahendusi kinkida. Iga jünger on kutsutud andma tunnistust Jeesusest, kes suudab ja tahab aidata. Palvetades inimeste pärast, kogetakse Jumala armastust ja väge.

Erki Tamm
Erki Tamm

president Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit