Koguduses kasutamiseks

Evangeeliumi isiklik jagamine

Kristlikul kogudusel on teada maailma parim uudis – Jeesus tegi midagi väga erakordset, et meie, tavalised lihalikud inimesed, ei peaks käima ühest eluraskusest teise. Selle asemel on meil võimalus Jumala abiga elada elu, milles ei domineeri vaen, riid, raevutsemine, isemeelsus, kadetsemine, lõhed, sõltuvusained…

Üle maailma on paljusid erinevaid viise, kuidas evangeeliumiga inimesteni jõutakse. Aga eestlane on omanäoline! Meil on mingi oma viis, kuidas me suhtleme ja teistega sõbruneme, kuidas ellu uusi asju vastu võtame. Meil on oma unikaalne ajaloo- ja kultuurikontekst, mille valguses ka kirikus olevat mõistame.

Vihik „Evangeeliumi isiklik jagamine” on kirjutatud eestlase poolt ja eestlase jaoks ning toob välja mõttekäike ja ideid, kuidas rääkida evangeeliumites kirjutatust (teisisõnu kristliku koguduse alustaladest) viisil, et ka Piiblit mittetundev Eestis elav inimene võiks aru saada, mis on see lugu, mida ristiusk kannab.

Tarnime seda materjali koostööpartneritele (nt kogudustele).

Materjalid saab tellida KrIK-i siseveebist.