Raamatud

Tund, mis muudab maailma

Hea töövahend igale kristlasele oma palveelu rikastamisel. Raamat annab piibelliku mudeli, kuidas iga päev tund aega palvetada. Vaadatakse palve olemust, selle erinevaid osi (näiteks ülistus, piht, mõtisklus, kuulamine, isiklikud palved) ning nende piibellikke aluseid.

Saadaval eestikeelsena ja venekeelsena.

Tarnime seda materjali koostööpartneritele (nt kogudustele).

Materjalid saab tellida KrIK-i siseveebist.